Dla
Producent
Cena
od: do:

INSTRUKCJA UŻYWANIA BATERII:

1.Wszystkie czynności związane z wymianą baterii musi  wykonywać osoba dorosła.

2. Baterie należy włożyć do komory oznaczonej na opakowaniu lub zabawce. W celu włożenia baterii do przedziału  należy odkręcić pokrywę ochronną. Następnie włożyć baterię zgodnie z oznaczeniem biegunowości. Po włożeniu  baterii do komory przykręcić pokrywę.

3. W celu  wyjęcia baterii z przedziału należy odkręcić pokrywę ochronną, wyjąć baterie a następnie zamknąć pokrywę.

4. Baterie nie nadające się  do ponownego  ładowania  nie mogą być ładowane.

5. Baterie przewidziane do ponownego  ładowania mogą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Akumulatorki, przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki.

7. Nie wolno  mieszać ze sobą różnych typów baterii, oraz baterii nowych i używanych.

8. Należy używać baterii zalecanego typu lub równoważnych.

9. Wyczerpane baterie należy bezwłocznie wyjąć z zabawki.

10. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

11. W zabawce zastosowano baterie wymienne.

12. Zabawki nie można przyłączać do większej  niż zalecana liczba źródeł zasilania.

13. Baterie powinny być przechowywane w chłodnym miejscu, poza działaniem światła słonecznego.

14. Zużyte baterie należy wyrzucać  do specjalnie oznakowanych  pojemników przeznaczonych  do zbierania baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.

x
x