Wczytuję dane...
Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej: „Użytkowników”) w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu www.zabawkopolis.pl .
 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, tj. firma  z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 92 zwana dalej Administratorem.

§ 3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika, a dzięki temu dostęp do większej funkcjonalności Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 3. Zakupy bez rejestracji za pośrednictwem Sklepu wymagają podania Danych Osobowych.
 4. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na Rejestrację oraz na dokonanie zakupów.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:
  - przeglądanie Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik;
  - świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - realizacji umowy kupna sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem świadczenia Usług w ramach Sklepu, z wyłączeniem przeglądania jego treści.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług w ramach Sklepu internetowego www.zabawkopolis.pl .
 7. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy ruchu Użytkownika w Sklepie w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.
  Konsekwencją takiego przetwarzania będzie lepsze dopasowanie treści stron Sklepu do Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika.

§ 4 Zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz okres ich przetwarzania

 1. Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji:
  - imię i nazwisko;
  - adres zamieszkania;
  - adres poczty elektronicznej;
  - inne dane, które poda Użytkownik w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 2. Usługodawca gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przetwarzania.

§ 5 Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 6 Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 7 Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 1. Pliki Cookies „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.
 2. Sklep używa technologii, takich jak pliki cookies, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.
  Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
 3. Korzystając ze Sklepu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu.
 4. Pliki Cookies „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
  - identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora;
  - aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika;
  - utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła;
  - ułatwienia Administratorowi prezentowania Użytkownikowi Internetu reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika;
  - optymalizacji korzystania ze Sklepu;
  - dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników;
  - tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“, m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 6. W sekcji Pomocy przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

§ 8 Bezpieczeństwo

 1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa.
  W szczególności należy zachować w poufności login i hasło - nie udostępniać ich osobom trzecim.
 3. Proszę pamiętać, że Administrator nie będzie zwracał się z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Konta Użytkownika.
  W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

§ 9 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: 2.
  W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek.
  Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.
 2. Dane Osobowe mogą być powierzone, gdy:
  - Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  - będzie to uzasadnione przepisami prawa;
  - będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.
 3. Dane Osobowe mogą być powierzone następującym kategoriom odbiorców Danych Osobowych:
  - podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne;
  - dostawcy oprogramowania,
  - dostawcy reklam, w tym z wykorzystaniem oprogramowania takich partnerów;
  - podmioty pośredniczące w transakcjach, w tym serwisy umożliwiające dokonanie płatności;
  - firmy transportowe zapewniające dostarczenia zakupionego Towaru.

§ 10 Prawa Użytkowników

 1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.

§ 11 Kontakt:


Al. Piłsudskiego 92
92-202 Łódź
e-mail: sklep@zabawkopolis.pl
telefon: 534 077 999